אאא

סערת עוף ה'בראקל': הגאון רבי שלמה מחפוד, רבו של כשרות "יורה דעה", הגיע היום (ראשון) לדירת הנופש בו שוהה כעת ראב"ד 'העדה החרדית' הגאון רבי משה שטרנבוך בצפת, להתייעצות ולהכרעה בענין.

הגר"ש מחפוד הגיע בליווי ראש מערך הכשרות, הרב עדני, ובמהלך האסיפה ביקש לשמוע את דעתו של הגר"מ שטרנבוך בעניין סערת עוף הבראקל, שכידוע עורר פולמוס הלכתי נרחב אודות כשרותו.

במהלך הדיון הודיע הגר"ש מחפוד כי לאור הכרעתו של הראב"ד כי במצב הנוכחי אין לטהר את העוף, גם בבד"ץ יורה דעה לא ישחטו עופות מזן הבראקל כל עוד לא יקבלו עדויות ברורות על כשרותו של העוף.

כפי שדווח ב"כיכר השבת", באסיפת רבנים שנערכה בשבוע שעבר בבית ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך אודות כשרותו של "עוף הבראקל", הרבנים הביאו את העוף על שולחנו של הגר"מ שטרנבוך, ובמקום הוצגו עדויות של מספר שוחטים ומומחים.

הראב"ד חקר ודרש היטב את פרטי המציאות אם יש מסורת על עוף זה שהיו אוכלים אותו בחזקת טהור, וכפי הגדרים המבוארים בהלכה מה נחשב למסורת, כגון: אם כל בני המדינה היו אוכלים אותו או שרק השוחטים היו שוחטים אותו לבקשת אותם שביקשו לשוחטו, אך עדיין לא נאכל כדבר פשוט בכל המדינה, וכן אם עוף זה היה נאכל במדינה חשובה שיש בה תלמידי חכמים, וכן אם עוף זה הוחזק אצלם במסורת מאבותיהם, וכן נידונו שאלות נוספות בצדדי ההלכה בעניין.

בסיום האסיפה הורה הגר"מ שטרנבוך שבמצב הנוכחי, אין לנו מסורת ברורה להכשיר את העוף, ולכן לעת עתה אסור לאוכלו וכמבואר בשו"ת דברי חיים (יו"ד ח"ב סי' מ"ה) שבלא מסורת ברורה דינו כעוף טמא.

מנגד, סייג ראב"ד 'העדה החרדית' את דבריו והבהיר כי ייתכן וההחלטה תשתנה בהמשך כך שהיא תכשיר את העוף השנוי במחלוקת. הגר"מ שטרנבוך הדגיש, שאם בהמשך יתקבלו עדויות המוכיחות כי עוף זה פשט במדינה שלמה וכל בני המדינה היו אוכלים אותו, אז הבשר אכן כשר, אבל עכשיו שעדיין אין מסורת עליו, דינו כעוף טמא.

לאחר נעילת האסיפה שלח הגר"מ שטרנבוך עסקנים לחפש ולתור אחר הוכחות ועדויות, ולבדוק אם בדור העבר היו מקומות שבהם פשט המנהג אצל כל בני המדינה לאוכלו כדבר פשוט, ובאם יימצאו עדויות על קיומו של מסורת [המתאימה לכללי ההלכה בגדרי מסורת], ידון בשנית על קבלת עדות להכשיר את העוף.